Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Share poster pelajar sunnah " Bersegeralah Melakukan"

🍃🌱🌹 BERSEGERALAH MELAKUKANNYA!

Ini adalah posterpelajar sunnah di desain dengan sangat menarik dan semoga dapat dibagikan agar kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan.


Sufyan Ats Tsaury rahimahullahu,

إذا هممت بصدقةٍ أو بِبرٍ أو بعملٍ صالح فَعَجّل مُضيّه من ساعته، من قبل أن يحول بينك وبينه الشيطان.

"Apabila engkau berkeinginan untuk bersedekah, atau melakukan suatu kebajikan, atau beramal shaleh maka segerakan untuk ditunaikan di waktunya, sebelum engkau dipisahkan dengan keinginan tersebut oleh syaitan."
(Hilyatul Auliya' : 7/62)


Kesimpulan : Semoga kita semua selalu diberikan Kemudahan oleh Allah dalam melakukan kebaikan baik dan senantiasa Istiqomah dalam melakukan.

Semoga amal ibadah kita semua di terima. Amiin.

_____________________
TELEGRAM PELAJAR SUNNAH

Share dari Telegram pelajar Sunnah semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin

Post a comment for "Share poster pelajar sunnah " Bersegeralah Melakukan""

Berlangganan via Email